Baner

Vi er heldige her i som har så mange baner i Bodø og omegn. Det er to baner her i Bodø. En kort og teknisk baner i Rensåsparken med høy kosefaktor, og en mer utfordrende bane på Bratten Aktivitetspark med noen av landets mest spektakulære hull. Tirsdagsgolfen som går gjennom hele sommeren har vi i Rensåsparken.

Alle utkaststedene er merket med skilt og beskrivelse av hver enkel kurv.

Noen ord og uttrykk brukt i kartene:

  • Tee – startsted, utkasted.
  • Par – forventet antal kast til kurv
  • OB (Out Of Bounds) – banegrense, markert med rød strek på kartet.
  • Mando eller mandatory – hindring som må passeres på en bestemt side, rød pil på kartet.

Baner