Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb.

Årsmøtet avholdes Onsdag 14.03.18 kl. 18.00 på Bratten Aktivitetspark, Admin bygget.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet eller ønske om å stille som styremedlem, må sendes til styret senest 28.02.18 til post@bodofrisbee.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bodofrisbee.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

About the author

Bodø Frisbeeklubb

View all posts