Ukesgolfene fremskyndes

Det går mot høst og tidligere mørkt om kveldene. Fra og med uke 37 fremskyndes derfor både Tirsdagsgolf og Torsdagsgolf med 1 time.

Nytt oppmøtetidspunkt fra og med tirsdag 11. september blir kl 17.45.

About the author

KL Kleve

View all posts