Årsmøte 2020

Til medlemmene i Bodø Frisbeeklubb

Bodø, 11.02.2020

Innkalling til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb.

Årsmøtet avholdes 12.03.2020 kl. 18.00 på Administrasjonsbygget på Bratten Aktivitetspark.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 27.02.2020 til post@bodofrisbee.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: https://bodofrisbee.no/new/om-klubben/arsmote/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø Frisbeeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Frisbeeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@bodofrisbee.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

About the author

Bodø Frisbeeklubb

View all posts