Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb 2021
(Postet sent på nettsiden, lagt ut på facebook arrangement i februar)
Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Frisbeeklubb.
Årsmøtet avholdes 23.03.2021 kl. 19.00. Link til videomøte.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 09.03.2021 til post@bodofrisbee.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: https://bodofrisbee.no/new/om-klubben/arsmote/
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må være medlem av Bodø Frisbeeklub, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Frisbeeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@bodofrisbee.no
Velkommen til årsmøte
Med vennlig hilsen
Styret

About the author

Bodø Frisbeeklubb

View all posts